1. ΣΚΟΠΟΣ

 • Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ του πελάτη και της CodeAXIS (εφεξής «εμείς» ή «η εταιρεία» ). Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι αυτό που ίσχυε όταν τέθηκε σε ισχύ η σύμβαση.
 • Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία, οι χρήστες δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις που η Εταιρεία έχει ορίσει επί του παρόντος ή θα ορίσει στο μέλλον. Εάν ο χρήστης ή ένας εκπρόσωπος οποιουδήποτε χρήστη διαφωνεί με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, τότε δεν θα πρέπει να κάνει χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών της Εταιρείας. Οι χρήστες ή οι υπηρεσίες της Εταιρείας ή οι επισκέπτες του ιστότοπου https://codeaxis.gr και https://shop.codeaxis.gr θα αναφέρονται στο εξής ως Πελάτες, ανεξάρτητα από την παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρεία.
 • Όροι και προϋποθέσεις απόρριψης, σύγκρουσης ή επιπρόσθετων πελατών, ακόμη και αν αναγνωρίζονται, δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης, εκτός εάν η ισχύς τους συμφωνηθεί ρητά.
 • Οι διάφοροι τομείς ανώτατου επιπέδου («επίθεμα τομέα») διαχειρίζονται από ένα πλήθος διαφορετικών, κυρίως εθνικών, οργανισμών. Κάθε ένας από αυτούς τους οργανισμούς που εκχωρούν τομείς έχει διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις για την καταχώριση και διαχείριση τομέων ανώτερου επιπέδου, τους αντίστοιχους τομείς επιπέδου τους και τις διαδικασίες για διαφορές τομέα. Όσον αφορά τους τομείς, ισχύουν οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις:

Οποιοσδήποτε πελάτης της CodeAXIS που αγοράζει ένα domain .com ή .net, εφεξής ονομαζόμενος “ο πελάτης”, συμφωνεί με όλα τα ακόλουθα:

 • Απαγορεύεται στον πελάτη να χρησιμοποιεί το domain για τη διανομή κακόβουλου λογισμικού ή άλλες μορφές κατάχρησης, όπως botnets, phishing, pharming, πειρατεία, εμπορικό σήμα ή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή να εμπλακεί σε δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές, παραχάραξη ή οποιαδήποτε άλλη εγκληματική δραστηριότητα. Εάν ο πελάτης κάνει κατάχρηση του domain, η εγγραφή του domain ενδέχεται να ανασταλεί.
 • Η Enom διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να ακυρώσει, να ανακατευθύνει ή να μεταφέρει οποιαδήποτε εγγραφή ή συναλλαγή. Η Enom μπορεί επίσης να θέσει οποιοδήποτε domain σε κατάσταση κλειδώματος, αναμονής ή παρόμοιας κατάστασης στο μητρώο όπου και όταν θεωρεί απαραίτητο, κατά την απεριόριστη και αποκλειστική κρίση της:
  • να συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές που έχουν υιοθετηθεί από οποιαδήποτε βιομηχανική ομάδα που αναγνωρίζεται γενικά ως έγκυρη σε σχέση με το Διαδίκτυο (π.χ. RFCs)
  • για τη διόρθωση λαθών που έγιναν από την Enom ή οποιονδήποτε καταχωρητή σε σχέση με την καταχώριση domain name,
  • για τη μη καταβολή τελών στη Enom ή στους αντίστοιχους καταχωρητές,
  • προστασία από επικείμενες και ουσιαστικές απειλές για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του μητρώου TLD, του συστήματος, των λειτουργιών διακομιστή ονομάτων της Enom ή του Διαδικτύου,
  • για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κυβερνητικούς κανόνες ή κανονισμούς, ή σύμφωνα με οποιαδήποτε νομική τάξη ή κλήση οποιασδήποτε κυβέρνησης, διοικητικής ή κυβερνητικής αρχής, ή δικαστηρίου αρμόδιας δικαιοδοσίας, και / ή
  • να σταματήσει ή να αποτρέψει τυχόν παραβιάσεις οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων αυτής της Συμφωνίας Domain Name μεταξύ του πελάτη και της CodeAXIS, των Λειτουργικών Απαιτήσεων της Enom ή σύμφωνα με τη Συμφωνία Μητρώου της Enom με το ICANN
 • Ο πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να κρατήσει αβλαβείς τον Διαχειριστή Μητρώου .com .and .net, την Enom, καθώς και τον ICANN, και τους διευθυντές, υπευθύνους, υπαλλήλους, πράκτορες και συνεργάτες του από οποιουδήποτε είδους αξιώσεις, ζημιές, υποχρεώσεις, κόστη και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών τελών και εξόδων που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την καταχώριση ονόματος τομέα του κατόχου του καταχωρημένου ονόματος. Τόσο ο πελάτης όσο και τα άτομα ή οι οντότητες που έχουν εξουσιοδοτηθεί ρητά από τον προηγούμενο πελάτη ή τον νέο πελάτη για το σκοπό αυτό, θα θεωρούνται εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του κατόχου του εγγεγραμμένου ονόματος όσον αφορά τη διαχείριση και την καταχώριση ενός ονόματος domain σε σχέση με τον ICANN, το μητρώο ή άλλα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία εγγραφής.
 • Για πρόσθετες πληροφορίες, ο πελάτης πρέπει να ανατρέξει στην Πολιτική επίλυσης διαφορών ονομάτων τομέα ICANN (UDRP) (https://www.icann.org/resources/pages/dndr-2012-02-25-en).

2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 • Οι προσφορές μας υπόκεινται σε αλλαγές. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τεχνικές και άλλες αλλαγές εντός ενός εύλογου πλαισίου.
 • Κατά την παραγγελία, ο πελάτης δεσμεύεται στην προσωρινή προσφορά. Θα επιβεβαιώσουμε αμέσως την παραλαβή της παραγγελίας του πελάτη. Η επιβεβαίωση δεν είναι συμβατική. Η επιβεβαίωση και αποδοχή της σύμβασης μπορούν να συγχωνευθούν.
 • Έχουμε το δικαίωμα να αποδεχτούμε την προσφορά μιας σύμβασης (η παραγγελίας) εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να απορρίψουμε την παραγγελία αφού εξετάσουμε την αξιοπιστία του πελάτη.

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Όσον αφορά το αντικείμενο της συμβατικής σχέσης σχετικά με την καταχώριση domain, πραγματοποιούμε την προμήθεια μόνο του επιθυμητού τομέα. Για την πραγματική κατανομή του ονόματος τομέα, ο πελάτης μπορεί να το περιμένει μόνο εάν αυτό επιβεβαιωθεί από εμάς. Δεν έχουμε καμία επιρροή στην κατανομή του τομέα. Επομένως αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη και εγγύηση για την πραγματική κατανομή των παραγγελθέντων ονομάτων τομέα.
 • Εγγυόμαστε έναν ετήσιο μέσο όρο διαθεσιμότητας δικτύου 99,9% για την υποδομή του κέντρου υπολογιστών μας. Εάν διακυβεύεται η ασφάλεια του δικτύου τροφοδοσίας ή η διατήρηση της ακεραιότητας του δικτύου, μπορούμε προσωρινά να περιορίσουμε την πρόσβαση στην υπηρεσία όπως απαιτείται.
 • Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι αυτές που ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας με βάση τις πληροφορίες της προσφοράς, τη φόρμα παραγγελίας και τις ισχύουσες μηνιαίες ειδικές προσφορές.

4. ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Όταν τα δεδομένα διαβιβάζονται σε εμάς, ο πελάτης πρέπει να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του τακτικά. Ο διακομιστής θα δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας τακτικά από εμάς όταν αποτελεί μέρος της προσφοράς. Σε περίπτωση απώλειας δεδομένων, ο πελάτης πρέπει να μας μεταφέρει τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων ξανά δωρεάν.
 • Ο πελάτης υποχρεούται να πραγματοποιήσει ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας δεδομένων προτού γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές.
 • Ο πελάτης θα λάβει ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για λόγους ασφαλείας. Αυτό πρέπει να διατηρηθεί εμπιστευτικό. Ο πελάτης θα θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράβαση που προκύπτει από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Εάν ο πελάτης αντιληφθεί ότι τρίτοι μη εξουσιοδοτημένοι γνωρίζουν τον κωδικό πρόσβασης, πρέπει να μας ενημερώσουν χωρίς καθυστέρηση. Εάν ο πελάτης είναι υπεύθυνος για κατάχρηση κωδικού πρόσβασης τρίτων, ο πελάτης θα είναι υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις και τις ζημιές του χρήστη. Σε ύποπτες περιπτώσεις ο πελάτης μπορεί να ζητήσει νέο κωδικό πρόσβασης, τον οποίο στη συνέχεια στέλνουμε στους πελάτες.

5. ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Οι πολιτικές προστασίας των δεδομένων μας είναι σύμφωνες με τον GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης),
 • Προσωπικά δεδομένα πελατών θα συλλέγονται και θα χρησιμοποιούνται μόνο, εάν απαιτούνται για τη δημιουργία, τη ρύθμιση περιεχομένου ή την τροποποίηση της συμβατικής σχέσης. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει αυτά τα δεδομένα στη διαδικτυακή διεπαφή διαχείρισης.
 • Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη θα χρησιμοποιηθεί μόνο για πληροφορίες σχετικά με παραγγελίες, τιμολόγια και – υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης δεν θα αντιταχθεί – για την εξυπηρέτηση πελατών καθώς και για το ενημερωτικό δελτίο μας, εάν το επιθυμεί ο πελάτης.
 • Δεν παρέχουμε προσωπικές πληροφορίες πελατών σε τρίτους, με εξαίρεση τους συνεργάτες μας, στο βαθμό που απαιτείται για τον καθορισμό της αμοιβής και του διακανονισμού με τον πελάτη.
 • Ο πελάτης έχει το δικαίωμα ενημέρωσης και το δικαίωμα τροποποίησης, αναστολής ή διαγραφής των αποθηκευμένων πληροφοριών του. Εάν η διαγραφή έρχεται σε σύγκρουση με νομικό ή συμβατικό καθήκον αποθήκευσης πληροφοριών ή άλλων νομικών λόγων, οι πληροφορίες θα καταστούν απρόσιτες.

6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Είναι ευθύνη του πελάτη να προσδιορίσει το περιεχόμενο του Διαδικτύου ως δικό του ή ως περιεχόμενο τρίτων. Το πλήρες όνομα και η διεύθυνση του πελάτη πρέπει να υπάρχουν.
 • Ο πελάτης δεσμεύεται να μην δημοσιεύσει περιεχόμενο που ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή να παραβιάζει με άλλο τρόπο το νόμο. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ερωτικού, πορνογραφικού, εξτρεμιστικού υλικού ή υλικού που δεν θεωρείται καλό γούστο. Έχουμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε την πρόσβαση στον λογαριασμό οποιουδήποτε πελάτη που το παραβιάζει
 • Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο πελάτης δημοσιεύει περιεχόμενο το οποίο είναι ικανό να παραβιάζει τα δικαιώματα ατόμων ή ομάδων ανθρώπων ή που προσβάλλει ή υποτιμά αυτά τα άτομα. Αυτό ισχύει ακόμη και χωρίς πραγματική νομική αξίωση. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγξουμε το περιεχόμενο των πελατών μας.
 • Απαγορεύεται η αποστολή ανεπιθύμητου ταχυδρομείου. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως την αποστολή παράνομων, ανεπιθύμητων διαφημίσεων σε τρίτους. Όσον αφορά την αποστολή email, απαγορεύεται η παροχή ψευδών πληροφοριών αποστολέα ή η απόκρυψη της ταυτότητας του αποστολέα με άλλα μέσα. Έχουμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε την πρόσβαση εάν δεν τηρείται.

7. ΕΥΘΥΝΗ

 • Για ζημιές ή απώλεια κερδών δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.
 • Εάν το περιεχόμενο ιστού του πελάτη παραβιάζει την παράγραφο 6 των υποχρεώσεων, ιδιαίτερα κατά παράβαση νομικών απαγορεύσεων ή ηθικής, τότε ο πελάτης έχει πλήρη ευθύνη προς εμάς για όλες τις προκύπτουσες άμεσες και έμμεσες ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της ζημίας ιδιοκτησίας. Επιπλέον, ο πελάτης συμφωνεί να μας απαλλάξει από κάθε αξίωση τρίτων – ανεξάρτητα από το είδος – που μπορεί να προκύψει από παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Η υποχρέωση απαλλαγής περιλαμβάνει την ευθύνη για όλα τα έξοδα νομικής υπεράσπισης (π.χ. έξοδα δικαστηρίου και δικηγόρων).

8. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Οι τρέχουσες έγκυρες τιμές είναι προσβάσιμες ανά πάσα στιγμή στο https://www.shop.codeaxis.gr
 • Ανάλογα με τη συμβατική συμφωνία, θα εκδίδεται ένας μηνιαίος, τριμηνιαίος, εξαμηνιαίος ή ετήσιος λογαριασμός. Οι μηνιαίες πληρωμές πραγματοποιούνται αποκλειστικά με την έκδοση εξουσιοδότησης χρέωσης. Όλες οι άλλες πληρωμές πραγματοποιούνται με την έκδοση τιμολογίου. Η πληρωμή οφείλεται αμέσως μόλις λάβετε το τιμολόγιο.
 • Δικαιούμαστε χωρίς προειδοποίηση να αφαιρούμε τους τόκους υπερημερίας για όλες τις καθυστερημένες πληρωμές, όπως αναφέρεται στα τιμολόγια. Εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής / τελικός χρήστης, το ποσό του επιτοκίου που χρεώνεται θα είναι 5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το βασικό επιτόκιο. Εάν ο πελάτης είναι εργολάβος / επιχείρηση, ο χρεωμένος τόκος θα είναι 8 εκατοστιαίες μονάδες πάνω από το βασικό επιτόκιο
 • Έχουμε επίσης το δικαίωμα, σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών, να αποκλείσουμε την παρουσία του πελάτη στο Διαδίκτυο και να αποκλείσουμε όλες τις άλλες λειτουργίες.
 • Τα τιμολόγια αποστέλλονται μέσω email ως συνημμένα.

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΚΥΡΩΣΗ / ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 • Όπου δεν συμφωνείται διαφορετικά, οι συμβάσεις συνάπτονται για αόριστο χρονικό διάστημα.
 • Η σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί χωρίς να δοθούν λόγοι και από τα δύο μέρη ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια περιόδου 30 ημερών έως το τέλος του μήνα, αλλά το νωρίτερο μετά τη λήξη της ελάχιστης περιόδου σύμβασης που ορίζεται στη σύμβαση. Η ακύρωση μπορεί να γίνει γραπτώς με επιστολή, email ή μέσω της ασφαλούς διεπαφής διαδικτυακών διοικήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη. Σε περίπτωση ακύρωσης της σύμβαση απο οποιοδήποτε συμβαλλόμενο δεν γίνεται επιστροφή για υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
 • Έχουμε επίσης το δικαίωμα να τερματίσουμε τη συμβατική σχέση για καλό σκοπό χωρίς προειδοποίηση. Ένας σημαντικός λόγος τερματισμού θα ήταν στην περίπτωση δύο διαδοχικών μηνών ότι ο πελάτης δεν πλήρωσε σημαντικό μέρος που οφείλεται. Ένας άλλος σημαντικός λόγος, μεταξύ άλλων, μπορεί επίσης να είναι ότι ο πελάτης παραβιάζει ή αγνοεί τις προειδοποιήσεις για παραβίαση των απαιτήσεων της ενότητας 6. Ένας άλλος σημαντικός λόγος, που μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό ή προσδιορισμό χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να είναι ότι ο πελάτης χρησιμοποιεί περιεχόμενο, το οποίο επηρεάζει την απόδοση ή την ασφάλεια του διακομιστή.
 • Η έδρα της επιχείρησης για όλες τις υπηρεσίες βάσει αυτής της σύμβασης είναι η Χίος, Ελλάδα. Για την επίλυση διαδορών που προκύπτουν από αυτήν τη σύμβαση υπεύθυνο είναι το αρμόδιο τοπικό δικαστήριο της Χίου, εάν ο πελάτης είναι εργολάβος, νομική οντότητα δημοσίου δικαίου ή δημόσιο νομικό ειδικό ταμείο. Το ίδιο ισχύει εάν ο πελάτης δεν έχει γενική δικαιοδοσία στην Ελλάδα ή όταν δεν είναι γνωστή η κατοικία ή η συνήθης κατοικία κατά τη στιγμή της δράσης. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να προσφύγουμε στη χώρα κατοικίας του πελάτη.
 • Εάν ο πελάτης σκοπεύει να μεταβιβάσει τα συμβατικά του δικαιώματα σε άλλο άτομο, απαιτεί τη συγκατάθεσή μας. Η αποκέντρωση συμβατικών δικαιωμάτων μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς ή μέσω της ασφαλούς διεπαφής διαδικτυακών διοικήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη. Όταν η αποκέντρωση πραγματοποιείται με επιστολή, οι προηγούμενοι και οι νέοι συνεργάτες πρέπει να παρέχουν και μια υπογραφή.

10. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ

 • Ο πελάτης δικαιούται συμβατικά δικαιώματα τρίτων χρησιμοποιώντας την παρουσία στο Διαδίκτυο που του παρέχεται από εμάς. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης παραμένει ο μοναδικός ανάδοχος. Ο πελάτης δεσμεύεται για όλους τους όρους της σύμβασης, που απορρέουν από τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και από τα έντυπα παραγγελίας μας, μεταβιβάζοντάς τα σε όλα τα τρίτα μέρη και υποχρεώνοντάς τους να συμμορφωθούν με τους όρους. Αυτό ισχύει επίσης για τις απαιτήσεις της ενότητας 1 αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
 • Όταν πρέπει να γίνουν αλλαγές σχετικά με τις πράξεις συμμετοχής τρίτων, ο πελάτης υποχρεούται να συνεργαστεί. Ο πελάτης θα μας δώσει τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του τρίτου μέρους κατόπιν αιτήματος. Έχουμε το δικαίωμα, σε περίπτωση αλλαγών, να επικοινωνήσουμε απευθείας με τρίτα μέρη για να ζητήσουμε τη γραπτή τους συμφωνία για τις αλλαγές.
 • Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις συμβατικές παραβιάσεις τρίτων. Ο πελάτης ευθύνεται οικονομικά για όλες τις ζημιές που προκύπτουν από παραβιάσεις τρίτων. Επιπλέον, απαλλάσσουμε την ευθύνη για όλες τις αξιώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τρίτους και άλλους.

11. ΑΚΥΡΩΣΗ

Δικαίωμα υπαναχώρησης – Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από αυτήν τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε κανένα λόγο. Η περίοδος υπαναχώρησης λήγει μετά από δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα σύναψης της σύμβασης. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να αποσυρθείτε από αυτήν τη σύμβαση με μια σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της ασφαλούς διεπαφής διαδικτυακών διοικήσεων). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα ανάληψης μοντέλου, αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Για να τηρήσετε την προθεσμία ανάληψης, αρκεί να στείλετε την ανακοίνωσή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης. Δεν πραγματοποιήται επιστροφή χρημάτων για υπηρεσίες που έχουν διατεθεί εντός των δεκατεσσάρων ημερών.

12. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Εάν ζητήσατε να ξεκινήσετε την εκτέλεση της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, θα μας πληρώσετε ένα ποσό το οποίο είναι ανάλογο με την υπηρεσία που έχει παρασχεθεί έως ότου μας κοινοποιήσετε την απόσυρσή σας από αυτήν τη σύμβαση, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης.

Κατάσταση: 01/01/2021